NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL DE LA CURSA

Sant Gregori

1- DATA I LLOC

La prova se celebrarà el Diumenge 16 de MAIG de 2021 a Sant Gregori, Girona, al Pavelló l'Espai La Pineda.

Hi haurà 4 circuits o recorreguts segons categoria.

  • ULTRA TRAIL: El recorregut amb més llarg, de 74 km i 3000 m de desnivell positiu.  Transcorre pels termes municipals de Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Aniol de Finestres i Sant Martí de Llémena, rodejant tota la Vall de Llémena. El recorregut està completament senyalitzat.
  • MARATHON: Una marató de muntanya de 46 km i 1900 m de desnivell. Transcorre pels termes municipals de Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena. El recorregut està completament senyalitzat.
  • MITJA MARATÓ: Una mitja marató de muntanya de 24 km i 700 m de desnivell per dins del terme municipal de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena, senyalitzat completament. 
  • TERÇ DE MARATÓ: Una cursa de 15 km de muntanya i 600 m de desnivell per dins del terme municipal de Sant Gregori, senyaltizat completament. 

 

2- CLASSIFICACIÓ I PREMIS

La classificació de cada una de les 4 curses o circuits serà: 1r, 2n i 3r de:

  • Absolut Masculí
  • Absolut Femení
  • Veterà Masculí (a partir de 45 anys)
  • Veterà Femení (a partir de 40 anys)
  • Júnior Masculí (fins a 23 anys)
  • Júnior Femení (fins a 23 anys)

Tots els classificats en 1r, 2n o 3r lloc de les categories absolutes rebrà un premi o trofeu.

 

3- TANDES DE LA CURSA

Les sortides es realitzaran per tandes, una per cada cursa o circuit:

7:30: Sortida de la ULTRA TRAIL

8:00: Sortida de la MARATHON

9:00: Sortida de la MITJA MARATÓ

10:00: Sortida del TERÇ DE MARATÓ

Dins de cada tanda, s'organitzaran unes subtandes en funció del ritme de cursa de cada corredor per complir amb el protocol de COVID. En el mail que s'enviarà a tots el divendres 14 es determinarà l'hora precisa de sortida i de recollida de dorsals. Es demana cumplir-lo puntualment.

 

4- INSCRIPCIÓ I PREUS

CURSA O CIRCUIT

Fins el 20 d’agost

Del 21 d’agost al 20 de set.

Del 21 de set. al 13 de MAIG

ULTRA TRAIL

45€

60€

75€

MARATHON

33€

44€

55€

MITJA MARATÓ

19€

26€

32€

TERÇ DE MARATÓ

15€

20€

25€

 

En el cas de no poder participar, la quota no serà retornada, tant si es realitza la seva renuncia amb antelació com si no es presenta a l’esdeveniment.

 

5- TERMINIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de realitzar a l’apartat d’inscripcions de la WEB oficial: www.trailllemena.com 

El termini d’inscripció on line serà el dijous 13 de MAIG, abans de realitzar-se la prova, o bé fins que es completi el número d’inscripcions disponible.

 

6- IDENTIFICACIÓ I RECOLLIDA DE DORSALS

Per recollir el material necessari per participar a la cursa, és imprescindible presentar el DNI, o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat. Una inscripció es donarà per formalitzada quan s’hagi efectuat el pagament de la quota d’inscripció. Es respectarà respectuosament el dia i hora d’abonament per adjudicar les places disponibles.

La recollida de dorsals es realitzarà el dissabte dia 15 de MAIG de 17:00 a 20:00 a l'Espai La Pineda de St Gregori o bé el mateix dia mateix dia de la cursa (diumenge 16 de MAIG) també a l'Espai La Pineda de Sant Gregori 40 minuts abans de la sortida.

El divendres 14 de MAIG s’enviarà per mail un Briefing de la cursa amb les instruccions de recollida de dorsals i horaris de sortida de cadascú, el protocol de COVID, la normativa de la cursa, així com punts crítics i possibles dubtes. Abans de la sortida es recordarà breument el Briefing. Es recomana arribar amb una hora d’antel·lació al pàrking de l'Espai La Pineda de St Gregori.

El corredor haurà de portar el dorsal acreditatiu de la cursa o circuit en la que es participi en un lloc visible en tot moment per poder ser identificat fàcilment.

 

7- CONDICIÓ FÍSICA

Cada atleta participa sota la seva total responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per afrontar la cursa.

L’organització declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar en la cursa pugui ocasionar al participant.

 

8- JUTGES DE CURSA (MARSHALLS)

Els jutges de la prova tindran la capacitat de desqualificar o retirar un atleta que mostri signes d’incoherència física o comporti algun risc per la seva seguretat com per la resta de participants, així com el bon desenvolupament de la cursa. No completar el circuit de la cursa correctament segons està contemplat donarà peu a la desqualificació del participant.

Hi haurà jutges en els controls de pas i en d’altres punts de la cursa que garantiran el compliment de les normes, però depèn del bon fer de cada participant completar-lo correctament.  

 

9- GUARDAROBA

Pel protocol COVID NO haurà un servei específic de guardaroba per la qual cosa es demana que tots els objectes de valor o grans (mòbil, cartera, roba de recanvi...) es deixin al cotxe abans d'iniciar el Check In.

Hi haurà, però, un servei de Guarda-claus per deixar-hi les claus del cotxe i el DNI.

 

10- DUTXES I SERVEIS

Pel protocol COVID NO s’habilitaran dutxes a l'arribada.

Sí hi haurà serveis de WC a l'Espai La Pineda

 

11- AVITUALLAMENT

Hi haurà un avituallament aproximadament cada 10 km: 7 avituallaments de líquid i sòlid en la Ultra Trail, 5 en la Marathó, 2 en la Mitja Marató, 1 al Terç de Marató, + l’avituallament de l’Arribada.

També es permetrà preparar una “bossa de vida” que es recollirà mitja hora abans de la sortida, després del Check In, i es portarà al 4t avituallament de la Ultra Trail. A l'arribada es podrà recuperar la bossa de vida a l'Espai La Pineda de Sant Gregori.

 

11- PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 18 anys (fets en el moment de realitzar la cursa), que hagi acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció.

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys podran participar en les distàncies de Mitja Marató i Terç, sempre que portin l’autorització signada pel seu pare, mare o tutor (presentant el DNI d’ambdós). Aquesta entrega es realitzarà a la zona de recollida de dorsals.

 

13- DESQUALIFICACIONS

Un corredor podrà ser desqualificat en les següents situacions:

La incorrecta identificació, segons aquestes normes.

No haver realitzat completament el recorregut marcat per l’organització.

Iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.

Alterar la marxa dels altres atletes, vulnerant les elementals normes de respecte.

Accedir a l’Arribada per qualsevol altre lloc diferent de la l’arribada.

En qualsevol altra circumstància no contemplada en el present reglament, l’organització es reserva el dret a decidir si hi ha motiu de desqualificació.

Si no s'arriba al punts de control abans del temps de tall determinat:

ULTRA: 

- Coll de Palomera, km 30: 14:00

- Les Encies-El Siubès, km 43: 16:30

- Les Serres, km 61: 19:30

MARATÓ:

- St. Martí, km 27: 14:00

 

14- SEGURETAT I RECORREGUT

El recorregut estarà marcat i senyalitzat. Hi haurà voluntaris i personal sanitari present. Davant d’una possible lesió, aquest serà avisat convenientment. Si durant la competició algú es troba amb un corredor lesionat o ferit, no se l’ha d’intentar moure sino que s’ha de buscar el voluntari o jutge més proper per alertar-lo. Ells sabran el què s’ha de fer. Serà obligació de tots els participants assistir a qualsevol altre corredor en cas d’accident.

En els creuaments de carretera (dos en la Ultra i un en la Marató) s'haurà de respectar les normes de trànsit ja que no es tallaran les carreteres i, per tant, els corredors haurna de vigilar de travessar vetllant per la seva pròpia seguretat donant prioritat a la circulació de vehicles. Encara que hi haurà voluntaris a la zona serà responsabilitat personal del propi corredor travessar en condicions de seguretat.

Material obligatori: Els corredors de la Ultra hauran de portar el següent material obligatori (es revisarà abans de prendre la sortida corredor per corredor): beguda (mínim 0.5 l), manta tèrmica,  mòbil carregat i amb el track de la cursa, 1 capa de roba extra i xiulet. I és recomanable afegir: lot i piles de recanvi, una capa d'abric especialment si la climatologia és adversa i menjar. Els corredors de la Marató: beguda (mínim 0.5 l), manta tèrmica, mòbil carregat i xiulet. I recomanem: roba d'abric si el dia és fred i/o plujós i menjar.

 

15- ASSEGURANCES

Tots els inscrits hauran de signar la fulla de responsabilitat dels participants i de descàrrega de responsabilitat sobre l’organització.

Cada atleta participa sota la seva absoluta responsabilitat i assumint que té la condició física adequada per poder fer front a la cursa. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança mèdica individual per cada corredor inscrit. D’aquesta manera, tots els participants estaran coberts per la pòlissa d’assegurança d’accident contractada per l’Organització. 

 

16- SUSPENSIÓ DE LA PROVA

La organització es reserva el dret a variar el punt d’arribada, endarrerir l’hora de sortida, canviar la data o part del recorregut o suspendre la prova.  

Si es realitza la sortida, la prova es donarà per realitzada, fins i tot en el cas de suspendre’s durant la seva celebració.

En cas de que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en perill la integritat física dels participants, podrà decidir la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni total ni parcialment la inscripció.

 

17- ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT

La inscripció suposa l’autorització per l’ús lliure del nom del participant i la seva foto en mitjans de difusió (emissió i programes de televisió o ràdio), premsa o qualsevol altre mitjà acreditat i relacionat amb la prova.

De conformitat amb l’establert per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, s’informa que la participació en la prova implica el consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per la gestió i desenvolupament de la mencionada prova.

Els atletes accepten tàcitament que les imatges que s’obtinguin de la prova podran ser utilitzades per l’organització i per les empreses col·laboradores per fins de difusió i publicitat de l’esdeveniment i/o productes associats al mateix.

 

18- RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZACIÓ

L’esdeveniment compta amb els permisos corresponents per a la seva celebració i encara que es pretengui fer una competició oberta i promocionar la pràctica de l’esport, l’organització adverteix que la prova és dura i a més hi ha riscos inherents a un trail de muntanya.

És responsabilitat exclusiva de l’atleta ser apte per la competició, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, té bona salut per afrontar una prova de varis kilòmetres, així com ha passat els reconeixements mèdics oportuns, i que no té cap malaltia o lesió que pot agreujar-se amb la participació a la cursa. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la mateixa participació.

Cada atleta declara amb la seva inscripció que té les condicions que possibiliten la seva participació a la TRAIL LLÉMENA sense generar inconvenients més grans per a si mateix, la resta de participants i l’organització. De forma plena i conscient, cada atleta assumeix per si mateix i pels propis riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant l’oganització completament exonerada de tota responsabilitat que pugui sorgir a conseqüència dels danys que la participació en la cursa li pugui portar a ell o a terceres persones.  

Permet l’ús lliure del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de qualsevol reclamació per la seva part. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.

L’Organització declina tota responsabilitat per danys, perjudicis o lesions que la realització de la prova pugui ocasionar al participant, a altres persones o inclús en el cas que terceres persones puguin fer al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta totes aquestes normes, i en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

19- ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Considerant que el participant ha realitzat la inscripció a la TRAIL LLÉMENA, es compromet a complir les regles que regulen la cursa, disponible a la pàgina web de l’organització www.wrocku.com

Autoritza als Serveis Mèdics de la prova a que li facin l’assistència sanitària necessària, encara que no la sol·liciti.

En cas de que els Serveis Mèdics indiquin que ha d’abandonar la cursa perquè hi hagi risc per la salut, es compromet a acceptar la recomanació dels experts sanitaris.

 

NORMES D’ACTUACIÓ EN EL CONTEXT DEL COVID-19 

 

 

1. No podran participar les persones amb símptomes de Covid-19, febre, tos, malestar, etc. i se’ls permetrà ajornar la seva participació a una altra edició de la Trail Llémena

2. Abans de recollir el dorsal, es prendrà la temperatura a tots els inscrits. Si superés els 37,3º, no podrà participar.

3. Es garanteix la traçabilitat amb la informació de contacte dels participants.

4. S’habilitarà l'Espai La Pineda el mateix dia de la cursa (16 de MAIG) per a la recollida de dorsals. En el moment de recollir el dorsal, els participants hauran de lliurar la fulla de declaració autoresponsable signada conforme no han tingut símptomes de Covid-19 en els darrers 14 dies. 

5. Sempre que sigui possible, es farà ús de vehicle privat. No hi haurà servei de guardaroba però sí de guarda-claus per deixar-hi la clau del vehicle privat.

6. Els participants hauran de portar mascareta en els espais comuns especialment si no es pot mantenir la distància física de 2 m respecte d’altres persones. Es segmentaran zones aïllades per a l’escalfament i el pre-calaix de sortida. I hi haurà cartells informatius de les normes de prevenció bàsiques pel Covid-19 repartits pels diferents segments i espais comuns.

7. Quan s’accedeixi al calaix de sortida, on es rebrà la xerrada informativa de la cursa, es mantindran les distàncies de 2 metres i la mascareta posada i no es podrà guardar fins que no es comenci la cursa.

8. Es farà una sortida diferenciada per cada circuit o cursa i hi haurà un màxim de 250 corredors per cada una. A més, la sortida s’esglaonarà amb grups de fins a un màxim de 50 corredors cada 10 minuts ordenats per ritme de cursa i arribada a lloc.

9. Els primers 2000 metres de les curses són en pista ample per assegurar que el grupet de 50 tindrà espai i s’afilarà.

10. Els avançaments s’hauran d’avisar abans d’atrapar el corredor del davant i aquest haurà de deixar pas a la seva esquerra.

11. En els avituallaments, s’haurà de respectar les cues i les distàncies de seguretat entre persones i es tornarà a posar la mascareta durant l'espera. El material només el tocaran els voluntaris amb les mesures higièniques adequades i els gots d’ús individual i rebutjables (amb contenidors preparats ad hoc).

12. A l’arribada, s’avituallarà, es tornarà a posar la mascareta, es recolliran les claus i la samarreta, i es marxarà de la zona el més ràpid possible per evitar aglomeracions. No es permetrà romandre a la zona com a espectador sino que es demana als participants que es dirigeixin al seu vehicle. Hi haurà servei de dutxes però amb control d’entrada esglaonada. 

13. Es recomana no assistir en qualitat de públic.

14. L'organitzador comptarà amb un Responsable Covid per garantir el compliment d'aquesta normativa en tots els àmbits de l'esdeveniment.

PATROCINA

Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR

COL·LABORADORS

Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR