NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL DE LA CURSA

Canet D'adri

1- DATA I LLOC

La prova se celebrarà el Diumenge 7 de NOVEMBRE de 2021 a Canet d’Adri, Girona, al Pavelló d’Esports.

Hi haurà 4 circuits o recorreguts segons categoria.

  • ULTRA TRAIL: El recorregut amb més llarg, de 70 km i 2200 m de desnivell positiu. Transcorre pels termes municipals de Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestresi Mieres, rodejant tota la Vall de Llémena. El recorregut està completament senyalitzat.
  • MARATHON: Una marató de muntanya de 42 km i 1500 m de desnivell. Transcorre pels termes municipals de Canet d’Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. El recorregut està completament senyalitzat.
  • MITJA MARATÓ: Una mitja marató de muntanya de 21 km i 800 m de desnivell per dins del terme municipal de Canet d’Adri, senyalitzat completament.
  • TERÇ DE MARATÓ: Una cursa de 14 km de muntanya i 300 m de desnivell per dins del terme municipal de Canet d’Adri, senyaltizat completament.

 

2- CLASSIFICACIÓ I PREMIS

La classificació de cada una de les 4 curses o circuits serà: 1r, 2n i 3r de:

  • Absolut Masculí
  • Absolut Femení
  • Veterà Masculí (a partir de 45 anys)
  • Veterà Femení (a partir de 40 anys)
  • Júnior Masculí (fins a 23 anys)
  • Júnior Femení (fins a 23 anys)

Tots els classificats en 1r, 2n o 3r lloc d’alguna d’aquestes categories rebrà un premi o trofeu.

 

3- TANDES DE LA CURSA

Les sortides es realitzaran per tandes, una per cada cursa o circuit:

7:30: Sortida de la ULTRA TRAIL

8:00: Sortida de la MARATHON

8:30: Sortida de la MITJA MARATÓ

9:00: Sortida del TERÇ DE MARATÓ

 

4- INSCRIPCIÓ I PREUS

CURSA O CIRCUIT

Fins el 31 de juliol

Del 1 d’agost al 25 de set.

Del 26 de set. al 4 de novembre

ULTRA TRAIL

49€

62€

75€

MARATHON

36€

45€

55€

MITJA MARATÓ

24€

30€

36€

TERÇ DE MARATÓ

20€

24€

28€

 

En el cas de no poder participar, la quota no serà retornada, tant si es realitza la seva renuncia amb antelació com si no es presenta a l’esdeveniment.

 

5- TERMINIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de realitzar a l’apartat d’inscripcions de la WEB oficial: www.wrocku.com

El termini d’inscripció on line serà el dijous 4 de novembre, o bé fins que es completi el número d’inscripcions disponible.

 

6- IDENTIFICACIÓ I RECOLLIDA DE DORSALS

Per recollir el material necessari per participar a la cursa, és imprescindible presentar el DNI, o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat. Una inscripció es donarà per formalitzada quan s’hagi efectuat el pagament de la quota d’inscripció. Es respectarà respectuosament el dia i hora d’abonament per adjudicar les places disponibles.

La recollida de dorsals es realitzarà el dia abans de la cursa (dissabte 6 novembre) al Pavelló d’Esports de Canet d’Adri. O bé el mateix dia mateix dia de la cursa també al pavelló 40 minuts abans de la sortida.

El divendres previ s’enviarà per mail un Briefing de la cursa per recordar la normativa de la cursa, explicar punt crítics i resoldre els dubtes. Abans de la sortida es recordarà breument el Briefing. Es recomana arribar amb mitja hora d’antel·lació a la tanda de sortida que correspongui.

El corredor haurà de portar el xip i braçalet acreditatiu de la cursa o circuit en la que es participi en un lloc visible en tot moment per poder ser identificat fàcilment.

 

7- CONDICIÓ FÍSICA

Cada atleta participa sota la seva total responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per afrontar la cursa.

L’organització declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar en la cursa pugui ocasionar al participant.

 

8- JUTGES DE CURSA (MARSHALLS)

Els jutges de la prova tindran la capacitat de desqualificar o retirar un atleta que mostri signes d’incoherència física o comporti algun risc per la seva seguretat com per la resta de participants, així com el bon desenvolupament de la cursa. No completar el circuit de la cursa correctament segons està contemplat donarà peu a la desqualificació del participant.

Hi haurà jutges en els controls de pas i en d’altres punts de la cursa que garantiran el compliment de les normes, però depèn del bon fer de cada participant completar-lo correctament.  

 

9- GUARDAROBA

Hi haurà un servei específic de guardaroba que funcionarà amb braçalet. Recomanem que els objectes grans o de valor es deixin en els cotxes per guardar només l’imprescindible amb aquest servei.

 

10- DUTXES I SERVEIS

S’habilitaran dutxes que es podran utilitzar una cop finalitzada la cursa. La instal·lació disposa també de serveis prop de la sortida de la cursa.

 

11- AVITUALLAMENT

Hi haurà un avituallament aproximadament cada 10 km: 7 avituallaments de líquid i sòlid en la Ultra Trail, 4 en la Marathó, 2 en la Mitja Marató, 1 al Terç de Marató, + l’avituallament de l’Arribada.

També es permetrà preparar una “bossa de vida” que es recollirà mitja hora abans de la sortida i es portarà al 4t avituallament de la Ultra Trail.

 

11- PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 18 anys (fets en el moment de realitzar la cursa), que hagi acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció.

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys podran, sempre que portin l’autorització signada pel seu pare, mare o tutor (presentant el DNI d’ambdós). Aquesta entrega es realitzarà a la zona de recollida de dorsals.

 

13- DESQUALIFICACIONS

Un corredor podrà ser desqualificat en les següents situacions:

La incorrecta identificació, segons aquestes normes.

No haver realitzat completament el recorregut marcat per l’organització.

Iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.

Alterar la marxa dels altres atletes, vulnerant les elementals normes de respecte.

Accedir a l’Arribada per qualsevol altre lloc diferent de la l’arribada.

En qualsevol altra circumstància no contemplada en el present reglament, l’organització es reserva el dret a decidir si hi ha motiu de desqualificació.

 

14- SEGURETAT I RECORREGUT

El recorregut estarà marcat i senyalitzat. Hi haurà voluntaris i personal sanitari present. Davant d’una possible lesió, aquest serà avisat convenientment. Si durant la competició algú es troba amb un corredor lesionat o ferit, no se l’ha d’intentar moure sino que s’ha de buscar el voluntari o jutge més proper per alertar-lo. Ells sabran el què s’ha de fer. Serà obligació de tots els participants assistir a qualsevol altre corredor en cas d’accident.

 

15- ASSEGURANCES

Tots els inscrits hauran de signar la fulla de responsabilitat dels participants i de descàrrega de responsabilitat sobre l’organització.

Cada atleta participa sota la seva absoluta responsabilitat i assumint que té la condició física adequada per poder fer front a la cursa. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança mèdica individual per cada corredor inscrit. D’aquesta manera, tots els participants estaran coberts per la pòlissa d’assegurança d’accident contractada per l’Organització. 

 

16- SUSPENSIÓ DE LA PROVA

La organització es reserva el dret a variar el punt d’arribada, endarrerir l’hora de sortida, canviar la data o part del recorregut o suspendre la prova.  

Si es realitza la sortida, la prova es donarà per realitzada, fins i tot en el cas de suspendre’s durant la seva celebració.

En cas de que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en perill la integritat física dels participants, podrà decidir la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni total ni parcialment la inscripció.

 

17- ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT

La inscripció suposa l’autorització per l’ús lliure del nom del participant i la seva foto en mitjans de difusió (emissió i programes de televisió o ràdio), premsa o qualsevol altre mitjà acreditat i relacionat amb la prova.

De conformitat amb l’establert per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, s’informa que la participació en la prova implica el consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per la gestió i desenvolupament de la mencionada prova.

Els atletes accepten tàcitament que les imatges que s’obtinguin de la prova podran ser utilitzades per l’organització i per les empreses col·laboradores per fins de difusió i publicitat de l’esdeveniment i/o productes associats al mateix.

 

18- RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZACIÓ

L’esdeveniment compta amb els permisos corresponents per a la seva celebració i encara que es pretengui fer una competició oberta i promocionar la pràctica de l’esport, l’organització adverteix que la prova és dura i a més hi ha riscos inherents a un trail de muntanya.

És responsabilitat exclusiva de l’atleta ser apte per la competició, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, té bona salut per afrontar una prova de varis kilòmetres, així com ha passat els reconeixements mèdics oportuns, i que no té cap malaltia o lesió que pot agreujar-se amb la participació a la cursa. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la mateixa participació.

Cada atleta declara amb la seva inscripció que té les condicions que possibiliten la seva participació a la TRAIL LLÉMENA sense generar inconvenients més grans per a si mateix, la resta de participants i l’organització. De forma plena i conscient, cada atleta assumeix per si mateix i pels propis riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant l’oganització completament exonerada de tota responsabilitat que pugui sorgir a conseqüència dels danys que la participació en la cursa li pugui portar a ell o a terceres persones.  

Permet l’ús lliure del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de qualsevol reclamació per la seva part. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.

L’Organització declina tota responsabilitat per danys, perjudicis o lesions que la realització de la prova pugui ocasionar al participant, a altres persones o inclús en el cas que terceres persones puguin fer al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta totes aquestes normes, i en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

19- ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Considerant que el participant ha realitzat la inscripció a la TRAIL LLÉMENA, es compromet a complir les regles que regulen la cursa, disponible a la pàgina web de l’organització www.wrocku.com

Autoritza als Serveis Mèdics de la prova a que li facin l’assistència sanitària necessària, encara que no la sol·liciti.

En cas de que els Serveis Mèdics indiquin que ha d’abandonar la cursa perquè hi hagi risc per la salut, es compromet a acceptar la recomanació dels experts sanitaris.

 

PATROCINA

Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR

COL·LABORADORS

Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR